GLA LAT MWE STEM
Godsdienst 2 2 2 2

GLA = basisoptie Grieks-Latijn
LAT = basisoptie Latijn
MWE = basisoptie Moderne Wetenschappen
STEM = basisoptie Science, Technology, Engineering and Mathematics

Aardrijkskunde 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1 1
Engels 2 2 2 2
Frans 3 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2
Grieks 3
Latijn 4 5
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Muzikale opvoeding 1 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4
Socio Economische initiatie 2 2
SWA (=Sociale WeekActiviteiten) 1 1 1
Techniek 2 2 2 2
Wetenschappelijk Werk 3 2
Wiskunde 4 5 5 4
STEM 3
TOTAAL 32 32 32 32

Is je zoon of dochter zoek naar een extra uitdaging? Dan kan hij bij ons op school terecht in de richtingen Latijn of STEM.

 

Bij Latijn komen de leerlingen via de verhalen van de Romeinen in contact met de wortels van de westerse cultuur. Hoe wij denken over literatuur, recht, filosofie, beeldende kunsten en politiek is in grote mate bepaald door hun erfenis en die van de Grieken. Ook nu nog hebben klassieke talen hun plaats in een opvoeding die zich richt op de vorming van de totale mens.

Je zoon of dochter zal snel merken dat de studie van Latijn en eventueel ook van Grieks, de algemene taalontwikkeling bevordert en inzichten biedt in de moderne talen en in technische, wetenschappelijke of medische termen die anders nooit aan bod zullen komen. Ook de beginselen van het recht worden in de lessen van de derde graad behandeld. Bovendien worden via klassieke talen vaardigheden als nauwkeurigheid, doorzettings-vermogen en regelmatig studeren gestimuleerd.

 

STEM staat voor Science, Technology, Engeneering, Mathematics. STEM is naast een verhaal voor méér en àndere aandacht voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde, ook een verhaal van kritisch en grondig doordenken over maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen.

In de STEM-lessen zullen veel problemen projectmatig aangepakt worden. Door deze aanpak leren de leerlingen samenwerken, plannen en probleem-oplossend denken.