EMT EWI GLA LMT LWE LWI HUM MWE WWI
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EMT: Economie – Moderne Talen
EWI: Economie – Wiskunde
GLA: Grieks-Latijn
LMT: Latijn – Moderne Talen
LWE: Latijn – Wetenschappen
LWI: Latijn – Wiskunde
HUM: Humane Wetenschappen
MWE: Moderne Talen – Wetenschappen
WWI: Wetenschappen – Wiskunde
Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1 1 2 2
Biologie 1 1 1 1 2
Chemie 1 2 1 2 2
Cultuurwetenschappen 3
Duits 3 3 3
Economie 4 4
Engels 3 2 2 3 2 2 2 3 2
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Frans 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Fysica 1 2 1 2 2
Gedragswetenschappen 3
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Grieks 4
Latijn 4 4 4 4
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Expressie 1
Wiskunde 3 6 3 3 4 6 4 4 6
VOP 2 2 2 2 1 2 2 1 2
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32

VOP staat voor VakOverschrijdende Projecten.
Binnen dit vak is kennisvergaring niet de belangrijkste doelstelling, maar wordt er vooral gewerkt aan competenties die je nodig hebt om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Dit houdt ondermeer: leren kritisch denken, creatief denken, probleemoplossend denken, ict-basisvaardigheden verwerven, informatievaardigheden verwerven, mediawijzer worden, sociale en culturele vaardigheden verwerven, leren samenwerken… in.
Binnen deze projecten zal ook gewerkt worden rond cultureel bewustzijn. Cultuur wordt hier gedefinieerd als alles wat te maken heeft met het menselijke handelen en doen.