Alle informatie over ons project

 

We starten in september 2016 in de volledige eerste graad met Chromebooks in de educatieve Google (en Chrome) omgeving. We evolueren wereldwijd naar een onderwijs waar er praktisch altijd sprake zal zijn van een mix tussen leren met behulp van technologie en klassikale bijeenkomsten en het STK springt mee op die kar.

Via de digitale leeromgeving willen we gaan voor een visie rond onderwijs waarin samenwerkend leren met behulp van ICT een belangrijke plaats zal innemen, met de leraar als onmisbare schakel in het leer- en coachingsproces. Technologie wordt gebruikt om het groepswerk en de interactie tussen leerlingen en leerkrachten online meer toegankelijk te maken. Stap voor stap gaan we de uitdaging aan. We nemen iedere leerling, leerkracht en ouder mee in dat verhaal, ondersteund door de ICT-coördinatoren, directie en collega’s.

Het STK kiest voor een één-op-één-project om verschillende redenen:

  • Evolueren naar meer samenwerkend leren m.b.v. een digitale leeromgeving;
  • Toegang voor iedereen tot de digitale wereld;
  • Zowel leerlingen, leerkrachten en ouders mediawijzer maken;
  • Algemene ICT vaardigheden bijbrengen.