Inschrijvingen

Gezien de huidige omstandigheden mogen wij als school geen fysieke inschrijvingen laten doorgaan. Hierdoor heeft onze school gezocht naar een alternatief. We lichten het even toe.

Mijn kind is aangemeld voor het eerste jaar en heeft een ticket voor KOBOS eerste graad ontvangen.

Je ontvangt van de school per e-mail op 15 mei 2020 een digitaal formulier dat je correct dient in te vullen met alle gegevens aangaande je zoon of dochter. 

Hou hierbij zeker volgende documenten bij de hand:

  • identiteitskaart
  • ticketnummer
  • adresgegevens basisschool

Mijn kind is aangemeld en staat op de wachtlijst voor KOBOS eerste graad.

Van zodra er een plaats vrijkomt, ontvang je van de school een telefoon met de bevestiging dat je zoon of dochter kan worden ingeschreven. Je zorgt best dat je daarnaast je kind vanaf 13 mei 2020 9u. bij de start van de vrije inschrijvingen, aanmeldt of inschrijft in een andere school.

Mijn kind is niet aangemeld op jullie school, maar wenst toch nog aan te melden.

Je vult dit formulier vanaf 13 mei 2020 9u. (start vrije inschrijvingen op basis van chronologie) in met alle gegevens van je zoon of dochter. De school bevestigt per e-mail voor ontvangst en plaatst je zoon of dochter op de wachtlijst. Van zodra er voor hem of haar een plaats vrijkomt, verwittigt de school je en kan je verder gaan met de inschrijving. 

Mijn kind wenst toch niet in te schrijven voor KOBOS eerste graad.

Mocht je toch niet wensen in te gaan op een ontvangen ticket of een plaats op de wachtlijst, dan stuur je een e-mail naar inschrijvingen@kobos.be met als boodschap: “Naam & voornaam kind ziet af van zijn of haar ticket / plaats voor inschrijving voor het eerste jaar aan KOBOS eerste graad”.

Heb je vragen rond het inschrijven, de wachtlijst of lukt het je niet om digitaal alles te vervolledigen? Neem contact op via inschrijvingen@kobos.be

In de huidige situatie werkt ons personeel gedeeltelijk van thuis uit en zal de school telefonisch niet steeds bereikbaar zijn. Gelieve dus per e-mail contact op te nemen.