Het Sint-Theresiacollege (STK) bevindt zich even buiten het centrum van Kapelle-op-den-Bos, een landelijke gemeente in de provincie Vlaams-Brabant, op de grens met de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

De gemeente Kapelle-op-den-Bos is gelegen op de as Mechelen-Londerzeel, tussen de autowegen A12 en E19 en op het snijpunt van de spoorlijn Mechelen – Dendermonde met het kanaal Brussel – Rupel.

Samen met het Sint-Godelieve-Instituut in Kapelle-op-den-Bos, het Virgo Sapiensinstituut en het Gemeentelijk Technisch Instituut in Londerzeel vormt het Sint-Theresiacollege de netoverschrijdende scholengemeenschap Noordwest-Brabant.

Binnen dit geheel organiseert het STK uitsluitend de onderwijsvorm ASO (algemeen secundair onderwijs).
Deze onderwijsvorm beoogt een brede algemene vorming en is gericht op een vervolgstudie in het hoger onderwijs.
Doorheen een brede waaier van algemene vakken leren we zoeken, zien, begrijpen, analyseren, verwoorden, beoordelen, oplossen…

Het STK is een christelijke school, waar het evangelie als levensproject centraal kan staan en waar waarden als dienstbaarheid, inzet, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheidszin, solidariteit, weerbaarheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, zin voor het transcendente, respect voor mensen en dingen… concreet voelbaar worden.