Waarom chromebooks?
De ICT-wereld evolueert snel. Eén van de evoluties die we in het onderwijs kunnen vaststellen is dat bijna alle educatieve toepassingen gebruik maken van het internet en in een browser plaatsvinden. Om op een snelle en efficiënte manier te kunnen werken moeten de leerlingen gebruik kunnen maken van een toestel dat hen die mogelijkheid biedt. Na grondig onderzoek van verschillende besturingssystemen en educatieve platforms zijn wij bij chromebooks en de Google for education omgeving beland. Veel leerlingen hebben reeds ervaring met deze omgeving omdat ze nu al gebruik maken van een Google-account voor Gmail of Youtube. De Google voor educatie-omgeving is gericht op samenwerking en eenvoud.
Welke leerlingen?
In het begin van het schooljaar 2016-2017 zullen de leerlingen van de eerste graad starten met een chromebook. De jaren nadien bouwen we stelselmatig op. Alle leerlingen van de school zullen vanaf het schooljaar 2016-2017 werken in de Google-omgeving.
Gaan de schoolboeken verdwijnen?
Neen, of toch niet helemaal. Een tekst wordt niet beter wanneer je hem van een scherm leest. U heeft het waarschijnlijk ook al gelezen in de pers. De uitgeverijen wachten op de scholen en de scholen wachten op de uitgeverijen voor de ontwikkeling van een zinvol alternatief voor cursussen en werkboeken. Wij zetten ICT in waar het een meerwaarde biedt. Om samen te werken en te creëren, om te differentiëren en te remediëren, om meer kansen en hulpmiddelen aan te reiken maken we gebruik van de digitale middelen die voorhanden zijn of die we zelf ontwikkelen. De inzet van technologie blijft een middel en geen doel op zich.
Hoe zit het financiële plaatje in mekaar?
We zijn ons bewust van de grote financiële inspanning die een één-op-één project met zich meebrengt. Naast de pedagogische meerwaarde en de hogere snelheid van een chromebook komt de prijs van een chromebook ongeveer uit op de helft van een klassieke laptop. De school koopt alle toestellen aan. Via een formule van financieringshuur met aankoopoptie op het einde van de termijn kan het toestel verworven worden. Bij aanvang van het schooljaar wordt een voorschot van €80 betaald bij ontvangst van het toestel. Nadien wordt het toestel in 8 schijven afbetaald over een periode van 2 jaar. U kan natuurlijk ook het totale bedrag onmiddellijk betalen bij aanvang van het schooljaar. De totale prijs blijft beperkt tot €390. Deze prijs is een inschatting en kan in beperkte mate verhoogd of verlaagd worden.  
Wat als mijn kind de school verlaat?
Niet elke leerling brengt zijn volledige schoolloopbaan door op één school. Er zijn dan drie mogelijkheden:
1) U heeft het toestel volledig afbetaald. In dit geval is het toestel natuurlijk uw bezit. Uw kind kan het toestel blijven gebruiken met een andere Google-account.
2) U heeft het toestel gedeeltelijk afbetaald en wenst het te behouden. In dit geval betaalt u het resterende bedrag en is het toestel uw eigendom.
3) U heeft het toestel slechts gedeeltelijk afbetaald maar wenst het niet te houden. In dit geval heeft u betaald voor de huur van het toestel gedurende de periode dat uw kind er gebruik van heeft kunnen maken. De school neemt het toestel over.
Wie onderhoudt het toestel?
We bieden een uitgebreid servicemodel aan. We bieden een garantie van drie jaar aan en voorzien in het volledige onderhoud van het toestel op vlak van hardware en software. Wanneer het toestel defect blijkt te zijn krijgt de leerling onmiddellijk een vervangtoestel of wordt het toestel onmiddellijk gerepareerd, ook in de schoolvakanties bij u thuis. De updates gebeuren automatisch en nemen elke zes weken zo’n zes seconden in beslag.
Mijn kind heeft al een laptop, mag het dat toestel niet mee naar school nemen?
Dit is niet de bedoeling. We willen elke leerling gelijke kansen bieden. We kunnen voor een ander eigen toestel onmogelijk (technische) service bieden. De leerlingen met een eigen toestel zouden hierdoor benadeeld worden. Hun toestel zal niet dezelfde performantie kennen wat zich uit in trager of zelfs helemaal niet aan een opdracht kunnen beginnen. Bovendien worden alle toestellen centraal beheerd wat ook pedagogische gevolgen heeft. Op bepaalde momenten (bv. evaluatiemomenten) zullen de toestellen zo worden ingesteld dat ze slechts één relevante toepassing kunnen openen in de zogenaamde ‘kiosk-modus’. Dit is uitgesloten bij een eigen toestel.
Wat als het toestel nat wordt, valt of gestolen wordt?
Ongelukken zijn natuurlijk niet uit te sluiten. We voorzien een uitgebreide garantie van drie jaar maar dit geldt natuurlijk niet voor accidentele schade. Om dit soort schadegevallen te voorkomen, voorzien we alle toestellen van een eigen schokbestendige en waterdichte STK-beschermhoes.De toestellen zelf zijn ontwikkeld voor het onderwijs en zijn voorzien van een extra stevige behuizing zodat ze de meeste lichte accidentele schade kunnen vermijden. Indien een toestel gestolen wordt, kunnen wij dit toestel onklaar maken voor gebruik. We vermijden diefstal door middel van een preventiebeleid en duidelijke afspraken met leerlingen en leerkrachten zodat het toestel steeds veilig opgeborgen wordt. Wie toch vreest voor diefstal of accidentele schade kan natuurlijk ook opteren voor een supplementaire verzekering tegen deze risico’s. Deze kan u zelf nemen of via de school afsluiten.
Kan mijn zoon/dochter dit toestel 6 jaar gebruiken?
We houden er als school rekening mee dat een leerling gedurende zijn/haar volledige schoolcarrière twee toestellen zal aankopen. Bij de start van het vierde jaar zal er een nieuw toestel aangekocht worden aan de voorwaarden die op dat moment van toepassing zijn.