Je kan er geen Office-documenten mee openen.

Compatibiliteit tussen MS Office en Google was een belangrijke voorwaarde om te starten met dit project.  Onze leerkrachten hebben in het verleden heel wat didactisch materiaal ontwikkeld in MS Office.  Het zou jammer zijn als dit materiaal verloren zou gaan.  Je kan in Google docs de meeste Office documenten of Powerpoint-presentaties openen.  Voor de documenten of presentaties waar de layout verschillen vertoont, voorzien we voorgeïnstalleerde apps die alle documenten correct kunnen weergeven.

Wanneer het internet uitvalt kan men niets meer doen.

Je kan op een chromebook offline werken aan documenten, presentaties en spreadsheets.  Wanneer de chromebook terug verbinding kan maken met het internet, worden de betrokken documenten automatisch gesynchroniseerd.  Je kan ook geluids- en filmbestanden afspelen die lokaal zijn opgeslagen.  De offline functionaliteit is dus vergelijkbaar met een laptop of desktop.

Niemand gebruikt een chromebook, het is een hype.

In het Vlaamse secundaire onderwijslandschap zijn chromebooks nog niet ingeburgerd.  In de Angelsaksische landen en Nederland zijn ze aan een snelle opmars bezig.  In de Verenigde staten werden in 2015 dubbel zoveel chromebooks in het onderwijs gebruikt dan laptops.  De helft van het aantal toestellen waar de Amerikaanse leerlingen gebruik van maken zijn chromebooks.  80% van de start-ups in de V.S. werken in de Google-omgeving (in plaats van de Windows-omgeving).  De eenvoud en de focus op het samenwerken maken van chromebooks en de Google-omgeving ideale hulpmiddelen op maat van de leerlingen.  De kans is dus zeer klein dat het om een hype gaat.

Later gaan de leerlingen toch met Office werken.

De leerlingen van vandaag zijn ‘digital natives’.  Ze zijn opgegroeid in een digitale wereld waar ze door middel van hun smartphone, laptop en andere toestellen online werken.  MS Office maakt daar deel van uit.  Ze zullen dus ongetwijfeld in contact komen met Office en Windows, net als andere besturingssystemen en toepassingen.  Microsoft heeft gedurende lange tijd een monopolie gehad op tekstverwerking en Windows was en is nog steeds het meest gebruikte besturingssysteem.  De ICT-vaardigheden die we hen bijbrengen zijn algemeen en kunnen toegepast worden op verschillende platforms.  We merken bijvoorbeeld dat de functies en vaardigheden die gebruikt worden in Google docs in grote mate overeenkomen met die van MS Office en andere tekstverwerkings- en presentatietoepassingen.