GLA = basisoptie Grieks-Latijn
LAT = basisoptie Latijn
MWE = basisoptie Moderne Wetenschappen
STEM = basisoptie Science, Technology, Engineering and Mathematics

2de jaar STEM
STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM is naast een verhaal voor méér en àndere aandacht voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde, ook een verhaal van kritisch en grondig doordenken over maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen.