LAT = keuzegedeelte lesuren 4 lesuren Latijn + 1 lesuur SWA

MWE = keuzegedeelte 4 lesuren ter ondersteuning van de vakken Nederlands, Frans en wiskunde + 1 lesuur SWA

STEM = 4 lesuren keuzegedeelte waarvan 2 uur projectwerking en 2 uur programmeren + 1 lesuur SWA.


STEM staat voor Science, Technology, Engeneering, Mathematics. STEM is naast een verhaal voor méér en àndere aandacht voor wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde, ook een verhaal van kritisch en grondig doordenken over maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen.

Is je zoon of dochter zoek naar een extra uitdaging? Dan biedt Latijn misschien wel het gepaste antwoord. Via de verhalen van de Romeinen komen de leerlingen in contact met de wortels van de westerse cultuur. Hoe wij denken over literatuur, recht, filosofie, beeldende kunsten en politiek is in grote mate bepaald door hun erfenis en die van de Grieken. Ook nu nog hebben klassieke talen hun plaats in een opvoeding die zich richt op de vorming van de totale mens.

Je zoon of dochter zal snel merken dat de studie van Latijn en eventueel ook van Grieks , de algemene taalontwikkeling bevordert en inzichten biedt in de moderne talen en in technische, wetenschappelijke of medische termen die anders nooit aan bod zullen komen. Ook de beginselen van het recht worden in de lessen van de derde graad behandeld. Bovendien worden via klassieke talen vaardigheden als nauwkeurigheid, doorzettings-vermogen en regelmatig studeren gestimuleerd.(*)

Latijn en Grieks kan men behalve met moderne talen ook combineren met wetenschappen of wiskunde: Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde en Grieks-wiskunde (**) worden gerekend tot de STEM-richtingen en blijken uit de studierendementen van het CLB een goede voorbereiding voor de breedste waaier aan studiemogelijkheden in het hoger onderwijs: https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_studierendement.php.

(*) Het leerplan derde graad (p.5-6) reikt nog meer argumenten aan:

http://ond.vvkso-ict.com/lele/leerplannen.asp

(**) Op het STK wordt in de tweede graad de combinatie Grieks-Latijn-Wiskunde aangeboden. Leerlingen kunnen daarna aansluiten bij de richtingen Grieks-Latijn, Latijn-wetenschappen of Latijn-wiskunde in de derde graad.