CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding. We zijn een laagdrempelige dienst die hulp en advies geeft bij:

  • schoolloopbaan
  • leer- en ontwikkelingsproblemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • medische schooltoezicht: onderzoek en preventie

We proberen zoveel mogelijk handelingsgericht te werken, dit wil zeggen samen zoeken naar wat de jongere nodig heeft eerder dan wat heeft deze jongere.

Zowel leerlingen, ouders als leerkrachten kunnen ons consulteren.

De CLB consulenten voor onze school zijn :

Naomi Vranckx
vranckxn@clbnwb.be
Op donderdag aanwezig op STK.

Hera Van de Vijver
vandevijverh@clbnwb.be
Op dinsdag aanwezig op STK + afwisselend om de 2 weken: maandag versus woensdagvoormiddag.

De consulenten zijn ook telefonisch bereikbaar op 02/2511555.

Voor meer informatie over de CLB werking : www.clbnoordwestbrabant.be