Studierichtingen

Het Sint-Theresiacollege is een onderwijsinrichting uitsluitend
voor de onderwijsvorm Algemeen Secundair Onderwijs.
Onderstaand schema biedt een overzicht van de studierichtingen.

Onder elke graad kan men tevens de lessenroosters vinden.

EERSTE GRAAD

1ste jaar

2de jaar


Latijn

Moderne talen - Wetenschappen

STEM
Grieks
-
Latijn

Latijn

Moderne
Wetenschappen

TWEEDE GRAAD

1ste + 2de jaar


Grieks-Latijn met optie talen

Grieks-Latijn met optie wiskunde

Latijn met optie talen

Latijn met optie wiskunde

Humane wetenschappen
Wetenschappen


Economie met optie talen


Economie met optie wiskunde
DERDE GRAAD

1ste + 2de jaar

Grieks-Latijn
Latijn-Moderne Talen
Latijn-Wetenschappen
Latijn-Wiskunde
Humane Wetenschappen
Moderne Talen-Wetenschappen
Wetenschappen-Wiskunde

Economie-Moderne Talen

Economie-Wiskunde

Sint-Theresiacollege 2015-2016